คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ  ต.สุเทพ  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200  โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200, THAILAND Phone. 053-944342-3   Fax. 053-944390

ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play