wannisa.k@cmu.ac.th +66 53 944 3364

บริจาคสมทบทุนให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบบริจาค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาคของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร ผู้เกษียณอายุ ผ่านการชำระเงิน โดยผู้บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคผ่านช่องทางธนาคาร


บัญชี: เงินบริจาคเพื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มช.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 566-304221-3


ท่านสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Internet banking, โอนผ่านตู้ ATM โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามเลขที่บัญชีข้างต้น

หลังจากโอนแล้ว ขอความกรุณาท่านแจ้งการโอนและส่งหลักฐานการโอน เพื่อประกอบการลดหย่อนภาษี มายังช่องทางดังนี้
1. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online (ทางคณะฯ ขอแนะนำช่องทางนี้) โดยให้ทำการถ่ายหรือสแกน Slip หรือ capture หน้าจอ แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png) หรือ ไฟล์ PDF เพื่อใช้ upload เข้ามาในระบบ หรือ
2. ส่งหลักฐานมาทาง E-mail : wannisa.k@cmu.ac.th โดยแจ้งข้อมูลผู้บริจาค เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่ผู้เสียภาษี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และหลักฐานการโอนเงิน
*** เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของเอกสาร โปรดเลือกส่งหลักฐานช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ***