บรรยากาศงาน Grand Opening Herbal and Holistic Medicine 2018

การประชาสัมพันธ์ร้านยาให้แก่นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2560

"สัปดาห์เภสัชกรรม" ประจำปี 2560

งาน LANNA EXPO 2017

โปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ร้านยา ปี 2560

กิจกรรมตรวจวัดมวลกระดูก วันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายน 2557
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370