รูปภาพกิจกรรม : การบรรยายเรื่อง บทบาทของแคลเซียมและวิตามินดีในวัย 50 ปี ขึ้นไป
         
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 ที่ศูนย์ฯ มีการบรรยายเรื่อง "บทบาทของแคลเซียมและวิตามินดีในวัย 50 ปี ขึ้นไป" โดย ภญ.ศศิธร เพ็งศรีทอง จาก บริษัท ไฟเซอร์คอนซูเมอร์เฮทธ์แคร์ จำกัด
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370