รูปภาพกิจกรรม : นักศึกษาจาก University of New England จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชม ดูงาน
         
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาจาก University of New England จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาเยี่ยมชม ดูงาน ที่ศูนย์ฯของเราค่ะ
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370