รูปภาพกิจกรรม : งานแถลงข่าวโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในรพ. 2562
         
 รายละเอียด : รพ.นครพิงค์ ร่วมกับสปสช.แถลงข่าวโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในรพ. มั่นใจพร้อมบริการผู้ป่วยกว่า 40,000 ราย ดีเดย์ 1 ต.ค. นี้วันที่ 1 ต.ค. 2562 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวโครงการรับยาร้านยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้กลไกร้านยาคุณภาพ โดยมี นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผอ.สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.นครพิงค์ และนายวิรัช หวังซื่อกุล นายกสมาคมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการใช้บริการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยให้ร้านยาแผนปัจจุบัน(ขย.1) ร่วมเป็นหน่วยจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการรับยาใกล้บ้านของ รพ.นครพิงค์ ครอบคลุมผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน 9,836 คน โรคความดันโลหิตสูง 23,226 คน โรคหอบหืด 1,866 คน และผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 6,253 คน รวมทั้งหมด 41,148 คน ในระยะแรกประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนร้อยละ 40 ที่สมัครใจรับยาที่ร้านยา โดยยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาจะเป็นยาเดียวกับที่ได้รับจากโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดที่ลิงค์https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE">https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE">https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbEhttps://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>>" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE">https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbEhttps://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>" target="www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA%3D%3D&fbclid=IwAR3h2BjOFxs6MWkQbrbhZoh6Fb2Gw0wXp-Bf1-9tF6bSUJud6Rn7zkTexbE>>>
ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน เป็นหนึ่งในร้านยาที่เข้าร่วม "โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัดในรพ." ครอบคลุมผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด จาก รพ. นครพิงค์ และผู้ป่วยจิตเวช จาก รพ. สวนปรุง และท่านสามารถสังเกตง่ายๆ ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้าย "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ติดอยู่ที่มาข้อมูล: สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370