รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมตรวจวัดมวลกระดูก วันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายน 2557
         
 รายละเอียด : ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจวัดมวลกระดูกในวันที่ 12 ถึง 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาค่ะ
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370