รูปภาพกิจกรรม : "สัปดาห์เภสัชกรรม" ประจำปี 2560
         
 รายละเอียด : "สัปดาห์เภสัชกรรม" ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน ปีนี้มาในหัวข้อ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร"
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370