รูปภาพกิจกรรม : งาน LANNA EXPO 2017
         
 รายละเอียด : มีกิจกรรมการคัดกรองโรคเรื้อรัง ให้คำปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพ เลิกบุหรี่ ทำยาดมสมุนไพรแจกฟรี และแจกของที่ระลึก
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370