รูปภาพกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ร้านยาให้แก่นศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค. 2560
         
 รายละเอียด :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370