ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาเปิดทำการ

- ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน สาขาใหญ่ (ถนนสุเทพ)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 19.00 น.
     - วันเสาร์ - อาทิตย์และนักขัตฤกษ์  เวลา  08.30 - 18.00 น.

- ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ (สาขาไผ่ล้อม มช.)
     - วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 18.00 น.


<<กันยายน 2563 >>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
รศ.ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
รศ.ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
ตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกร วุฒิกร ใยชิด
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกร อรรฆพล พรพรหม
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกรหญิง อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
เภสัชกรหญิง จตุพร กิติคุณ
ตำแหน่ง  
เภสัชกรประจำศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสุคนธ์ทิพย์ เที่ยงคำ
ตำแหน่ง  
พนักงานธุรการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นายโกศล จำปา
ตำแหน่ง  
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นายเอกชัย สุริยะวงค์วรรณ์
ตำแหน่ง  
พนักงานคลังเวชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางศิริลักษณ์ ทาทิพย์
ตำแหน่ง  
พนักงาน การเงินและบัญชี
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางปรียา กันธะผัด
ตำแหน่ง  
พนักงาน การเงินและบัญชี
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวสุรีวัลย์ เที่ยงคำ
ตำแหน่ง  
พนักงานบัญชีและธุรการ
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจีรา อินต๊ะปาน
ตำแหน่ง  
พนักงานเก็บเงิน
คณะเภสัชศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวยุพาดา ศรีเมืองมูล
ตำแหน่ง  
พนักงานเก็บเงิน
 
Previous
 

Untitled Document ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่