คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่าดีเด่น งานมหิดล 2561
         
 รายละเอียด : อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์) เนื่องในวันมหิดล ปี 2561 แก่อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดี และ อาจารย์ ดร.ภญ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียวมะกอกร่วมใจ พัฒนาสมุนไพรไทยสู่ยาแผนปัจจุบัน” ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370