คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่า มอบเงิน
         
 รายละเอียด : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 12 รหัส 187248 ได้เป็นตัวแทนศิษย์เก่าฯ นำเงินมามอบให้ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 32,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช." โดยจัดซื้อเป็นบัตรวิ่งประเภท VIP จำนวน 21 ใบและในวันเดียวกัน ภก.ณัฐพันธุ์ นิมมานพัชรินทร์ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มช. รุ่นที่ 25 รหัส 3110016 ได้บริจาคเงินให้กับคณะฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "ล่นเป็นยา ลั้ลลารอบ มช."คณะฯขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกท่าน (รวมทั้งท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อในที่นี้อีกจำนวนมาก) ที่ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนที่คณะฯจัดขึ้น โดยจะนำเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นน้องต่อไป

 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370