คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 127219 ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเย็นเภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี และติดเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370