คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370