คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงิน
         
 รายละเอียด : วันที่ 10 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และพันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ ตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 (โดดเด่น) ได้มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปประจำคณะฯ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 99,999 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ พันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ จะได้นำทองคำแท้ส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อพระพุทธรูป ในวันที่มีพิธีเททองหล่อพระด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370