คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : การนำเสนอผลงานกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงทางเดิน อาคาร 2-3 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370