คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาคต
         
 รายละเอียด : วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 55 ปี ในปี พ.ศ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงลักปิดทอง ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อประดิษฐาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370