คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ
         
 รายละเอียด : คุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์
ร่วมพิธ๊ทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370