คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนเข้าพรรษา
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะ และคุณสมพร พวงประทุม หัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370