คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บริจาคเงิน
         
 รายละเอียด : วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ รุ่นที่ 23 รหัส 29 ได้บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชควบคุมคุณภาพหรือที่รู้จักกันในชื่อวิชา “Assay” ห้องปฏิบัติการนี้มีการใช้งานมานานกว่า 42 ปี จึงมีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานและปลอดภัยในการเรียนการสอนมากขึ้น
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370