คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
         
 รายละเอียด : วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสภาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370