คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
         
 รายละเอียด : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสลี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ พิธีไหว้ครู ถือเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370