คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : มอบทุนการศึกษา
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ได้บริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวลำเดือน สอนดี มูลค่าทุน 40,000 บาท
2. นางสาวปนัดดา ผาทา มูลค่าทุน 30,000 บาท
3. นายนรภัทร ปิงนาหนุน มูลค่าทุน 30,000 บาท
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370