คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์
         
 รายละเอียด : วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ประจำปี 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370