คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาคณะสื่อสารมลชน
         
 รายละเอียด : วันที่ 27 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370