คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ งามดี รักษาการแทนเลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370