คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด ในโอกาสมามอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรสบัสสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของ บริษัท สมูท อี จำกัด ในโอกาสมามอบเงิน จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดซื้อรสบัสสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370