คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บรรยายพิเศษ
         
 รายละเอียด : วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของสมูท อี จำกัด ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง "Entrepreneurial Marketing" ในกิจกรรม “ศิษย์เก่าสร้างแรงบันดาลใจ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370