คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บรรยายพิเศษ
         
 รายละเอียด : วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการและเจ้าของสมูท อี จำกัดศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสมาบรรยายวิชาสัมมนาวิชาชีพ ในหัวข้อ “เภสัชกรกับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัล” ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370