คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท
         
 รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ศิษย์เก่ารุ่น 36 ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท เพื่อใช้การเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องแลป Assay)
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370