คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         
 รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณอุมาพร ปัญญา หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี ณ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370