คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บรรยายพิเศษ
         
 รายละเอียด : วันที่ 24 กันยายน 2562 เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน “วันมหิดล” ปี 2562 ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทลูกช้างเภสัชกร.... ในองค์กรระดับชาติ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมนี้ เภสัชกรคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ได้บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้การเรียนการสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องแลป Assay
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370