คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธียกช่อฟ้าศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
         
 รายละเอียด : วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370