คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370