คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ภญ.ศ.ดร.สสี ปันยารชุน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้แง่คิดในการปฎิบัติงาน แก่คณาจารย์ในคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ ห้องเอื้องคำ
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370