คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณบดีและเลขานุการคณะฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบ
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370