คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรมเติมรักจากพี่..เพื่อน้อง ปีที่ 5 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ. 2554
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370