คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ วรรณดีแต้ โสตถิกุล คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพร จารุมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ 29 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370