คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370