คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ครั้งที่ 14
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ ในวันที่ 4 ? 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ และในการนี้รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด ยังได้รับเชิญให้การบรรยายพิเศษในการประชุมดังกล่าว นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสวนสมุนไพร ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 ? 16.00 น.
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370