คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554
         
 รายละเอียด : คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370