คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รองศาสตราจารย์ ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 ณ ศาลาธรรม มช.
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370