คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บุคลากรคณะฯ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากเภสัชกร ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370