คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium)
         
 รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรใก้มีความรู้เท่าทันต่อข้อมูลวิชาการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ซึ่งเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 54 นี้
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370