คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
         
 รายละเอียด : รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 ผู้ประกาศข่าว : รสสุคนธ์
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370