คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นิทรรศการ ล้านนากับอาเซียน ณ โถงหลังร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 12-21 ธันวาคม 2555
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370