คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง มช.
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370