คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : บรรยากาศถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้าอนุสาวรีย์พระบิดา (ฝั่งสวนดอก)คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2556
         
 รายละเอียด : -
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370