คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
         
 รายละเอียด : รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วยพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370